top of page
WhatsApp Image 2020-03-13 at 00.57.17.jp

小慧

165 cm

47 kg

Portfolio

小慧近期作品

小慧近期作品
2022 靚星演員作品:BRITA 好水 用芯守護【小慧】

2022 靚星演員作品:BRITA 好水 用芯守護【小慧】

01:11
Play Video
2021 靚星演員作品:【運動 & 咖啡甜食】胃食道逆流 | 吉賜胃逆 一粒搞定【小美 小慧】

2021 靚星演員作品:【運動 & 咖啡甜食】胃食道逆流 | 吉賜胃逆 一粒搞定【小美 小慧】

00:31
Play Video
2021 靚星演員作品:義美生醫-鈣D加應援篇20s【媽媽 小慧】

2021 靚星演員作品:義美生醫-鈣D加應援篇20s【媽媽 小慧】

00:21
Play Video
2021 靚星演員作品:【2021全聯福利中心】全聯阪急麵包【媽媽 小慧】

2021 靚星演員作品:【2021全聯福利中心】全聯阪急麵包【媽媽 小慧】

00:31
Play Video
2021 靚星演員作品:【瓦城酸辣甜之二部曲】【媽媽 小慧/女兒 芮熙】

2021 靚星演員作品:【瓦城酸辣甜之二部曲】【媽媽 小慧/女兒 芮熙】

00:58
Play Video
2020 靚星演員作品:2020_特力屋-特給力大師講堂-免治療癒篇【媽媽 小慧 女兒 澺星 兒子 宇霆】

2020 靚星演員作品:2020_特力屋-特給力大師講堂-免治療癒篇【媽媽 小慧 女兒 澺星 兒子 宇霆】

01:18
Play Video
2020 靚星演員作品:2020_特力屋-特給力大師講堂-燈光氣氛篇【媽媽 小慧 兒子 宇霆】

2020 靚星演員作品:2020_特力屋-特給力大師講堂-燈光氣氛篇【媽媽 小慧 兒子 宇霆】

01:19
Play Video
2020 靚星演員作品:ARIEL日本抗氧化系列 全新升級上市!【主角媽媽 小慧/配角媽媽 可昕/配角兒子 奕丞】

2020 靚星演員作品:ARIEL日本抗氧化系列 全新升級上市!【主角媽媽 小慧/配角媽媽 可昕/配角兒子 奕丞】

00:21
Play Video
2020 靚星演員作品:BRITA MAXTRA 濾芯-去水垢專家【媽媽小慧】

2020 靚星演員作品:BRITA MAXTRA 濾芯-去水垢專家【媽媽小慧】

00:35
Play Video
2020 靚星演員作品:BRITA MAXTRA 濾芯-全效型【媽媽小慧】

2020 靚星演員作品:BRITA MAXTRA 濾芯-全效型【媽媽小慧】

00:39
Play Video
2020 靚星演員作品:鮮乳標章 用新鮮敬努力的你篇【媽媽 小慧】

2020 靚星演員作品:鮮乳標章 用新鮮敬努力的你篇【媽媽 小慧】

00:31
Play Video
2020 靚星演員作品:KLIM克寧純生乳奶粉 鮮奶般的純原封不動【媽媽小慧;公車站可昕/安希/奕丞;電梯男子 何源豐;出國女生 宇涵】

2020 靚星演員作品:KLIM克寧純生乳奶粉 鮮奶般的純原封不動【媽媽小慧;公車站可昕/安希/奕丞;電梯男子 何源豐;出國女生 宇涵】

00:31
Play Video
bottom of page